Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2016

V Praze dne 9.11.2016 bylo Českému svazu včelařů, z.s., doručeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR reg.č. 5814/2016-17210 Sý o poskytnutí dotace. Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) na základě žádosti ze dne 17.10.2016 rozhodlo podle § 14 odst.3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových … Pokračování textu Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2016