V Praze dne 9.11.2016 bylo Českému svazu včelařů, z.s., doručeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR reg.č. 5814/2016-17210 Sý o poskytnutí dotace.

Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) na základě žádosti ze dne 17.10.2016 rozhodlo podle § 14 odst.3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, takto: V souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotací pro rok 2016 na základě § 1, §2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), poskytuje žadatelům dotaci v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství.

Sazba dotace činí 151 Kč na jedno zazimované včelstvo.

Finanční prostředky na dotaci 1.D. zatím nebyly rozeslány, v okamžiku, kdy budou připsány na účet ČSV budou obratem rozesílány na účty ZO ČSV, z.s.

Další informace budou v Oběžníku č.3/2016. Částka 151 Kč bude připravena i v programu CIS.


Komentáře

Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2016 — Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *