PF 2017

Vážení přátelé,

dovolte nám na sklonku letošního roku, abychom vám poděkovali za vaši práci pro svaz a pro včelařství, a na prahu roku nového popřáli mnoho zdraví, spokojenosti, trpělivosti a radosti jak v životě, tak ze svých včel.

       Mgr. Jarmila Machová         předsedkyně                          Ing. Petr Šerák       tajemník